HVORFOR

Vi tilbyder følgende coaching services: Executive coaching, temabaseret coaching, mentoring, sparring, professionelle personprofiler, Toplederudvikling, talentudvikling, outplacement-forløb, rådgivning, foredrag og velgørende netværksaktiviteter og vores ugentlige danske og månedlige internationale crowdcast

ARACA® Coaching Talks™ eller de korte ARACA® Snak™ samtaler på Youtube som du kan følge gratis her.

Vores coachingmetode ARACA® Coaching Loops™ er forskningsbaserede, og giver hurtigere positiv effekt end andre metoder i markedet, og bidrager til at udvikle flere selvledede mennesker og selvledende teams, der trives og virker i praksis, med psykologisk tryghed og større psykologisk fleksibilitet.

Expertiser

Personligt tilpassede coachingforløb der handler 100% om dig, dine udfordringer og ønsker til din livsstrategi, og en uvildig professionel coach, der kan udfordre og støtte dig på vejen til øget psykologisk fleksibilitet, bedre trivsel og velvære med dig selv, samt harmonisk lykke og forbundethed til dine omgivelser.

Executive coaching

Vi arbejder med udvikling af topledere og unge ledelsestalenter gennem en udfordrende og personlig selvindsigtsrejse, lægger strategi, følger og støtter op under ekseveringen.

Professionelle personprofiler

Vi anvender det professionelle iEQ9 profilværktøj som grundlag for vores coaching sessioner med individer, par og teams.

Temabaseret coaching

Vi tilpasser vores coaching til de temaer vores klienter ønsker. ARACA® metoden er strukturen i alt vi gør og sikre du kommer hurtigst og direkte i mål med din selverkendelses rejser.

HVORDAN

ARACA® Coaching Loops™

Har du lyst til virkelig at udfordre dig selv, lære at øge din psykologiske fleksibilitet og acceptere og elske dig selv, som du er, så du kan udfolde dit uudnyttede potentiale?

Eller nyde følelsen af indre ro, trivsel og velvære, harmonisk lykke og forbundethed til verden og universet omkring dig.


Velkommen, mit navn er Anna Helene Hjort

Jeg er stifter og ejer af ARACA® – det handler om dig.™ sammen med min mand Anders Christian Hjort. Vi brænder begge for at coache mennesker mod større psykologisk fleksibilitet, bedre trivsel og velvære i hverdagens trummerum. Vi har sammen opfundet ARACA®-coachingmetoden, der er funderet i adfærdsforskningen, psykologien og den måde vores hjerner fungerer.

Jeg selv arbejder med mennesker der ønsker at få styrket deres psykologiske fleksibilitet, selvindsigt og selvværd gennem personlig coaching. Følelsen af indre ro, harmoni, lykke og velvære er resultater af de personlige og fortrolige coachingsamtaler jeg har med mine klienter. Trygge rammer, klar struktur og simple værktøjer der hjælper den enkelte på vej til selvbevidsthed, selverkendelse, selvkærlighed og selvledelse. Vi lærer dig at bruge vores unikke ARACA® Coaching Loops™, så du du kan arbejde struktureret med din indre og ydre selvitalesættelse, ligesom du selv vil blive istand til at måle dine udvikling, og følge hvordan din psykologiske fleksibilitet, trivsel og velvære løbende forbedres. ARACA® Coaching er den direkte vej til et mindeværdig og harmonisk lykkeligt liv, der virker i praksis:

ARACA® – det handler om dig.™

  • Specialer: Coaching omkring, psykologisk fleksibilitet og selvindsigt.
  • Erfaring: 14 år i HR i offentlig sektor og Coach, samt opfinder af ARACA® metoden
  • Akkrediteringer : ICF Coach, ACT & ProSocial Matrix Trainer og iEQ9 Enneagram Individuel & Team Practitioner

“Man falder til ro og i stemning til at arbejde med sig selv, bare man møder Anna Helene. Hun udstråler ro, empati og god karma – og det holder hele vejen igennem, som basis for frugtbare udviklingssamtaler med relevant analytisk input og skarpe spørgsmål.”

“Der er mange der kalder sig selv executive coach – både med og uden akkreditering. Ud fra min personlige erfaring overgår Anders de fleste. Han har en guddommelig blanding af empati, livs- og joberfaring, og en struktureret og enkel metode, der gør hans coaching langt mere værd end man lige tror.”

Bjarne Nielsen – Strategi og ledelsesrådgiver i Nielsen Company, samt tidligere director og partner i PA Consulting Group