EMOTIONER

Bevidstheden omkring vores kropslige emotioner er typisk begrænsede. Hvis du spørger dig selv hvor mange du kan navngive, vil de fleste kunne navngive og beskrive ca. 4-8.

Men vidste du at videnskaben har opgjort mere end 34.000? I ARACA® Coachingmetoden arbejder vi med at bemærke vores indre fysiologi, emotioner, følelser og tanker, og den adfærd, konsekvenser og resultater disse sammenhænge afstedkommer for dig.