Selvlederskabsfærdigheder

COACHINGTEMA 5 : SELVBEVIDSTHED, SELVLEDELSE OG VÆREDYGTIGHED

 1. Indre kompas – ejerskab og ansvarlighed for værdier og fælles formål
 2. Forstå egne følelser og triggere
 3. Selvkontrol og regulering
 4. Forståelse af egne styrker
 5. Integritet & autencitet
 6. Åbenhed og livslang lærings mindset
 7. Selvmotivation og trivsel
 8. Selvbevidsthed, selvværd og selvtillid
 9. Nærvær uden fordomme

For at udvikle selvlederskabsfærdigheder inden for coachingtemaet selvbevidsthed, selvledelse og væredygtighed, er det essentielt at fokusere på visse centrale områder. Her er en guide til de vigtigste mindsets og adfærd inden for hvert underpunkt:

1. Indre kompas – ejerskab og ansvarlighed for værdier og fælles formål

 • Mindset: En dyb forståelse af og tro på egne værdier og formål, samt hvordan disse kan guide beslutningstagning og adfærd.
 • Adfærd: At handle i overensstemmelse med sine værdier, selv under pres, og tage ansvar for sine handlinger og deres indvirkning på andre og den bredere kontekst.

2. Forstå egne følelser og triggere

 • Mindset: Selvindsigt i egne emotionelle reaktioner og de udløsere, der fremkalder disse.
 • Adfærd: At være opmærksom på følelsesmæssige tilstande og aktivt anvende strategier for at håndtere disse konstruktivt, før de påvirker beslutninger og relationer negativt.

3. Selvkontrol og regulering

 • Mindset: Evnen til at regulere følelser, tanker og adfærd i overensstemmelse med langsigtede mål.
 • Adfærd: Praktisere teknikker som mindfulness, åndedrætsøvelser eller tidsstyring for at forblive fokuseret og undgå impulsiv adfærd.

4. Forståelse af egne styrker

 • Mindset: En anerkendelse af egne unikke styrker og hvordan disse kan udnyttes effektivt.
 • Adfærd: Søge opgaver og roller, der matcher ens styrker, og arbejde bevidst med at udvikle disse gennem nye udfordringer og læring.

5. Integritet & autencitet

 • Mindset: En forpligtelse til at være ærlig og ægte i alle aspekter af ens liv, og at handle etisk og i overensstemmelse med egne overbevisninger.
 • Adfærd: Være konsistent i ord og handling, også når det er svært, og kommunikere åbent og ærligt med andre.

6. Åbenhed og livslang lærings mindset

 • Mindset: En tro på, at der altid er noget nyt at lære, og at vækst og udvikling er en kontinuerlig proces.
 • Adfærd: Søge nye læringsmuligheder, være åben for feedback, og justere ens tilgang baseret på nye indsigter og viden.

7. Selvmotivation og trivsel

 • Mindset: En indre drivkraft til at opnå personlige og professionelle mål, samt en forpligtelse til at opretholde fysisk og psykisk velvære.
 • Adfærd: Sætte meningsfulde mål, fejre fremskridt, og prioritere aktiviteter, der understøtter ens helbred og velvære.

8. Selvbevidsthed, selvværd og selvtillid

 • Mindset: En bevidsthed om eget værd og evner, samt en tro på, at man er i stand til at møde udfordringer effektivt.
 • Adfærd: Praktisere selvrefleksion for at forstå og værdsætte egne evner, og tage risici baseret på en realistisk vurdering af egne kompetencer.

9. Nærvær uden fordomme

 • Mindset: Evnen til at være fuldt til stede i nuet, uden at lade forudindtagne meninger eller vurderinger påvirke ens perception og adfærd.
 • Adfærd: Praktisere mindfulness og aktiv lytning for at engagere sig fuldt ud med nuværende oplevelser og mennesker, uden at dømme eller springe til konklusioner.

At udvikle disse selvlederskabsfærdigheder er en dynamisk og løbende proces, som kræver bevidst fokus og engagement. Ved at arbejde målrettet med disse områder kan man forbedre sin evne til at lede sig selv effektivt, hvilket i sidste ende kan føre til højere grad af personlig og professionel tilfredshed og succes.

COACHINGTEMA 6: ENTREPRENEURSKAB

 1. Mod og risikotagning
 2. Forandringsledelse og motivation
 3. Energi, passion og optimisme
 4. Bryde gamle mønstre og vaner

For at fremme entreprenørskab og udvikle relevante færdigheder inden for coachingtemaet entreprenørskab, er det vigtigt at kultivere specifikke mindsets og adfærd. Her er en guide til de nøgleområder, der er afgørende for entreprenørskabelig succes:

1. Mod og risikotagning

 • Mindset: Troen på, at mod til at tage velovervejede risici er fundamentet for innovation og succes. En accept af, at fejl og tilbageslag er en del af læringsprocessen.
 • Adfærd: At evaluere risici intelligent og tage kalkulerede chancer. Lære fra fejltagelser og se dem som værdifulde skridt på vejen mod succes.

2. Forandringsledelse og motivation

 • Mindset: En anerkendelse af, at forandring er uundgåelig og kan være en katalysator for vækst. Motivationen til at lede sig selv og andre gennem forandringer med en positiv indstilling.
 • Adfærd: Udvikle og implementere strategier for effektivt at håndtere forandringer, mens du holder teamet motiveret. Kommunikere klart visionen og fordelene ved forandringen for at skabe købmandskab og engagement.

3. Energi, passion og optimisme

 • Mindset: En dyb tro på, at passion og positiv energi er smittende og kan drive både individuel og kollektiv succes.
 • Adfærd: Udstråle entusiasme og energi i alle aspekter af arbejdet. Vedvarende fokus på mål og vision, selv i møde med udfordringer, og sprede positivitet blandt kolleger og medarbejdere.

4. Bryde gamle mønstre og vaner

 • Mindset: Åbenhed over for nye ideer og en villighed til at udfordre og ændre eksisterende tænkemåder og arbejdsmetoder.
 • Adfærd: Konstant søge innovation ved at eksperimentere med nye tilgange og løsninger. Være proaktiv i at identificere og ændre vaner og processer, der ikke længere tjener deres formål eller hæmmer vækst.

Entreprenørskab kræver en unik kombination af mod, innovation, og evnen til at navigere i usikkerhed. Ved at kultivere ovenstående mindsets og adfærd kan man bedre håndtere de udfordringer og muligheder, som entreprenørskab indebærer, og øge chancerne for succes i både nye og etablerede virksomheder.

COACHINGTEMA 7: MÅLOPNÅELSE

 1. Ejerskab og beslutningsevne
 2. Målorientering
 3. Beslutsomhed og vedholdenhed
 4. Mestre uvished
 5. Selvudvikling

For at maksimere potentialet for målopnåelse inden for coachingtemaet målopnåelse, er det essentielt at kultivere bestemte mindsets og adfærd, der fremmer effektivitet og succes. Her er en dybdegående guide til de afgørende aspekter:

1. Ejerskab og beslutningsevne

 • Mindset: En stærk følelse af personligt ansvar for egne valg og resultater, kombineret med en tro på, at man har magten til at påvirke sit eget livsforløb.
 • Adfærd: Træffe beslutninger med selvtillid og handle proaktivt. Tag ansvar for konsekvenserne af disse beslutninger, lær fra dem, og juster kursen efter behov.

2. Målorientering

 • Mindset: En fokuseret tilgang til at sætte og stræbe efter klare, målbare og opnåelige mål.
 • Adfærd: Definere specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART) mål. Planlæg skridtene til at nå disse mål, og spore fremskridt regelmæssigt for at sikre, at du bevæger dig i den rigtige retning.

3. Beslutsomhed og vedholdenhed

 • Mindset: En ubøjelig vilje til at fortsætte mod målet, selv når man møder modstand eller udfordringer.
 • Adfærd: Vedholdenhed i ansigtet af udfordringer, ved at opretholde fokus på det endelige mål og finde alternative veje rundt om forhindringer, som måtte opstå.

4. Mestre uvished

 • Mindset: Komfort med usikkerhed og en forståelse af, at ikke alle variabler kan kontrolleres. En accept af, at risiko og uvished er en del af processen mod målopnåelse.
 • Adfærd: Anvende fleksible planlægnings- og problemløsningsteknikker, der tillader hurtig tilpasning til ændrede omstændigheder. Udvikle scenariebaseret planlægning for at forberede sig på forskellige fremtidige udfald.

5. Selvudvikling

 • Mindset: En løbende forpligtelse til personlig og professionel vækst som et middel til at forbedre evnen til at nå mål.
 • Adfærd: Søge læringsmuligheder, være åben for feedback, og tage initiativ til at udvikle nye færdigheder og kompetencer. Reflektere over egne erfaringer for løbende at forfine og tilpasse ens tilgang til målopnåelse.

At kultivere disse mindsets og adfærd er afgørende for at navigere i processen mod målopnåelse effektivt. Det kræver en bevidst indsats at vedligeholde og udvikle disse egenskaber, men gennem vedholdende praksis og refleksion kan man forbedre sin evne til at sætte, forfølge og opnå sine mål.