Selvlederskabsfærdigheder

COACHINGTEMA 5 : SELVBEVIDSTHED OG SELVLEDELSE

 1. Forstå egne følelser og triggere
 2. Selvkontrol og regulering
 3. Forståelse af egne styrker
 4. Integritet
 5. Selvmotivation og trivsel
 6. Selvværd og selvtillid

COACHINGTEMA 6: ENTREPRENEURSKAB

 1. Mod og risikotagning
 2. Forandringsledelse og motivation
 3. Energi, passion og optimisme
 4. Bryde gamle mønstre og vaner

COACHINGTEMA 7: MÅLOPNÅELSE

 1. Ejerskab og beslutningsevne
 2. Målorientering
 3. Beslutsomhed og vedholdenhed
 4. Mestre uvished
 5. Selvudvikling