Selvlederskabsfærdigheder

 1. Indre kompas – ejerskab og ansvarlighed for værdier og fælles formål
 2. Forstå egne følelser og triggere
 3. Selvkontrol og regulering
 4. Forståelse af egne styrker
 5. Integritet & autencitet
 6. Åbenhed og livslang lærings mindset
 7. Selvmotivation og trivsel
 8. Selvbevidsthed, selvværd og selvtillid
 9. Nærvær uden fordomme

COACHINGTEMA 5 : SELVBEVIDSTHED, SELVLEDELS OG VÆREDYGTIHED

COACHINGTEMA 6: ENTREPRENEURSKAB

 1. Mod og risikotagning
 2. Forandringsledelse og motivation
 3. Energi, passion og optimisme
 4. Bryde gamle mønstre og vaner

COACHINGTEMA 7: MÅLOPNÅELSE

 1. Ejerskab og beslutningsevne
 2. Målorientering
 3. Beslutsomhed og vedholdenhed
 4. Mestre uvished
 5. Selvudvikling