Forskningsressourcer

Nedenfor finder du forskningsgrundlag som ARACA® Coaching Metoden bygger på, samt de coachingtemaer der er relateret hertil. Vi er certificerede i at anvende ACT-metoden og ACT-Matrixen (Acceptance Commitment Training) og iEQ9 personprofiler i coaching konteksten sammen med dig ud fra ICF’s etiske regler, og vi arbejder KUN forebyggende med raske og/eller raskmeldte mennesker over 18 år.

150 ACT MATRIX Coachingtemaer:

 1. ADD
 2. ADFÆRD
 3. ADHD
 4. ÆGTESKABSKONFLIKT
 5. AFHÆNGIGHED
 6. AFSKY
 7. AGGRESSION
 8. ALKOHOLISME
 9. ANGST
 10. ANGST FOR TILKNYTNING
 11. ARBEJDSKONFLIKT
 12. ASTMA
 13. BEKYMRINGER
 14. BORDERLINE
 15. BRYSTKRÆFT
 16. BULIMI
 17. CANCER
 18. COVID
 19. CRAVING
 20. DEPRESSION
 21. DIABETES
 22. DØDSANGST
 23. DOM
 24. EMOTIONER
 25. ENSOMHED
 26. EPPELEPSI
 27. FÆRDIGHEDSTRÆNING
 28. FAMILLIEKONFLIKT
 29. FAMILLIER
 30. FOBIER
 31. FØLELSER
 32. FORÆLDRESKAB
 33. FORÆLDRETRÆNING
 34. FOREBYGGELSE
 35. FORHØJET BLODTRYK
 36. FRAVÆR FRA ARBEJDE
 37. FRUSTRATION
 38. FRYGT
 39. GENNEREL ANGST
 40. GLÆDE
 41. HÅB
 42. HELBRED
 43. HOVEDPINE
 44. HUMØRSVINGNINGER
 45. IMPULSADFÆRD
 46. INTERPERSONEL TILGIVELSE
 47. INTERPERSONELLE FÆRDIGHEDER
 48. INTERPERSONELLE RELATIONER
 49. IRRATIONELLE OVERBEVISNINGER
 50. KARRIEREPLANLÆGNING
 51. KARRIERETILPASNING
 52. KONFLIKTHÅNDTERING
 53. KRISELEDELSE
 54. KRONISK SMERTE
 55. KROP
 56. KROPSFORMSUTILFREDSHED
 57. LANGTIDSSYGEMELDING – KOMME TILBAGE
 58. LIVSKVALITET
 59. LIVSSTILSFORANDRINGER
 60. LYKKE
 61. MADTRANG
 62. MENINGEN MED LIVET
 63. MENSTRUATIONS UBEHAG/ATTITUDER
 64. MENTAL SUNDHED
 65. MENTALE DIAGNOSER
 66. MENTALT OG SOCIALT HELBRED
 67. MENTALTRÆNING
 68. MIGRÆNE
 69. MISBRUG
 70. MISTILLID
 71. MOR – BARN RELATION
 72. MOTION
 73. MOTIVATION
 74. NEGATIVE TANKER
 75. NYVOKSNE
 76. OCD
 77. OPMÆRKSOMHED
 78. OVERSPRINGSHANDLINGER
 79. OVERVÆGT
 80. PAR
 81. PARFORHOLD
 82. PARKINSON
 83. PARKONFLIKT
 84. PERFEKTIONISME
 85. PORNO AFHÆNGIGHED
 86. PROBLEMLØSNING
 87. PSORIASIS
 88. PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET
 89. PSYKOLOGISK NØDSITUATION
 90. PSYKOLOGISK TRYGHED
 91. PTSD
 92. RELATIONER
 93. ROBUSTHED
 94. RUMINATIONER
 95. RYGESTOP
 96. SELVEFFEKTIVITET
 97. SELVHJÆLP
 98. SELVKÆRLIGHED
 99. SELVKRITIK
 100. SELVLEDELSE
 101. SELVLEDELSE OG ROBUSTHED
 102. SELVMORD
 103. SELVTILLID
 104. SELVVÆRD
 105. SENSITIVITET
 106. SEXUELLE UDFORDRINGER
 107. SKAM
 108. SKILSMISSE
 109. SKYLD
 110. SMARTPHONE AFHÆNIGHED
 111. SMARTPHONES
 112. SMERTETOLERANCE
 113. SOCIAL ANGST
 114. SOCIAL ENSOMHED
 115. SOCIAL ROBUSTHED
 116. SOCIAL UNDGÅELSE
 117. SOCIALE KOMPETENCER
 118. SORG
 119. SØVN
 120. SPIL
 121. SPIRITUEL TRIVSEL
 122. SPIRITUELT HELBRED
 123. SPISEFORSTYRRELSER
 124. SPORT
 125. SPORTSPERFORMANCE
 126. STIGMATISERING
 127. STRESS
 128. TALER I OFFENTLIGHED
 129. TANKESPIND
 130. TILSTRÆKKELIGHED
 131. TINNITUS
 132. TOLERANCE
 133. TRÆNING
 134. TRÆTHED
 135. TRAUMER
 136. TRIVSEL
 137. TVANGSTANKER
 138. TVIVL
 139. TYPE II DIABETES
 140. UDBRÆNDTHED
 141. UNDGÅELSE
 142. USIKKER TILKNYTNING
 143. USIKKERHED
 144. UTILFREDSHED I ÆGTESKAB
 145. VÆGTTAB
 146. VÆRDIER
 147. VELVÆRE
 148. VIDEOSPIL
 149. VOKSNE & BØRN
 150. VREDE

12 ACT-Matrix Coachingtemaer: 

1. Angstlidelser og fobier:

   1. Angst

   2. Angst for tilknytning

   3. Fobier

   4. Social angst

   5. Panikangst

2. Stemningslidelser:

   6. Depression

   7. Humørsvingninger

   8. Dødsangst

   9. Frygt

   10. Frustration

   11. Lav selvtillid

   12. Selvkritik

   13. Selvmord

   14. Skam

   15. Tvivl

   16. Usikkerhed

3. Stress og udbrændthed:

   17. Stress

   18. Udbændthed

4. Selvudvikling og personlig vækst:

   19. Bekymringer

   20. Forhøjet blodtryk

   21. Håb

   22. Livskvalitet

   23. Livsstilsændringer

   24. Lykke

   25. Meningsfuldhed i livet

   26. Motivation

   27. Mentaltræning

   28. Robusthed

   29. Selveffektivitet

   30. Selvhjælp

   31. Selvkærlighed

   32. Selvledelse

   33. Selvtillid

   34. Selvværd

   35. Tilstedeværelse

   36. Træning

   37. Træthed

   38. Toleranceniveau

   39. Tolerancetærskel

   40. Værdier

   41. Velvære

   42. Tilstrækkelighed

5. Emotionel regulering og håndtering:

   43. Aggression

   44. Emotioner

   45. Frygt

   46. Følelser

   47. Glæde

   48. Håb

   49. Håndtering af krise

   50. Impulsadfærd

   51. Krav (craving)

   52. Opmærksomhed

   53. Ruminationer (grublerier)

   54. Vrede

6. Parforhold og familierelationer:

   55. Ægteskabskonflikt

   56. Familiemæssige konflikter

   57. Forældreskab

   58. Forældretræning

   59. Mor-barn-relation

   60. Parforhold

   61. Skilsmisse

   62. Usikker tilknytning

   63. Utilfredshed i ægteskabet

7. Misbrug og afhængighed:

   64. Afhængighed

   65. Alkoholisme

   66. Madtrang

   67. Misbrug

   68. Pornoafhængighed

   69. Rygestop

   70. Smartphoneafhængighed

   71. Spilafhængighed

8. Sundhedsrelaterede udfordringer:

   72. ADD (Attention Deficit Disorder)

   73. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

   74. Astma

   75. Borderline

   76. Brystkræft

   77. Bulimi

   78. Cancer

   79. COVID-19 (coronavirus)

   80. Diabetes (Type I og Type II)

   81. Epilepsi

   82. Hovedpine

   83. Kronisk smerte

   84. Menstruationsubehag/attituder

   85. Migræne

   86. Parkinson

   87. Psoriasis

   88. PTSD (Posttraumatisk Stresslidelse)

   89. Tinnitus

   90. Traumer

   91. Type II Diabetes

   92. Overvægt

9. Social interaktion og relationer:

   93. Interpersonel tilgivelse

   94. Interpersonelle færdigheder

   95. Interpersonelle relationer

   96. Social ensomhed

   97. Social undgåelse

   98. Sociale kompetencer

   99. Sensitivitet

   100. Stigmatisering

10. Karriere og arbejdsliv:

    101. Arbejdskonflikt

    102. Fravær fra arbejde

    103. Karriereplanlægning

    104. Karrieretilpasning

11. Psykologiske udfordringer og diagnoser:

    105. Irrationelle overbevisninger

    106. Mental sundhed

    107. Mentale diagnoser

    108. Mentalt og socialt helbred

    109. Psykologisk fleksibilitet

    110. Psykologisk nødsituation

    111. Psykologisk tryghed

12. Spirituel trivsel og helbred:

    112. Spirituel trivsel

    113. Spirituelt helbred

13. Diverse temaer:

    114. Forebyggelse

    115. Livsstilsforandringer

    116. Motion

    117. Nyvoksne (ungdomme overgang til voksenlivet)

    118. Problemløsning

    119. Sport og sportsperformance

    120. Videospil (gaming)

    121. Voksne og børn

Kontrollerede forskningsstudier

Til dig der ønsker at fordybe sig i forskningen bag vores tilgang, kan du dyrke det nærmere her. Hensigten med denne liste er at tilføje alle randomiserede kontrollerede studier med Acceptance and Commitment Training (ACT) og dennes komponenter, der er optrådt i den videnskabelige litteratur, enten alene eller i kombination med andre metoder, under etiketten “ACT” eller de nært beslægtede termer som f.eks. “Acceptbaseret adfærdsterapi” eller “mindfulness-acceptance-commitment” og så videre, uanset resultat, sprog eller oprindelsesland. Kun artikler, der optræder i et videnskabeligt tidsskrift, vil blive medtaget på listen. Afhandlinger, specialer, arbejdspapirer, konferencepræsentationer, undersøgelser i bogkapitler og så videre er således først med når de er opført i et videnskabeligt tidsskrift.

Den fulde liste har vi ikke fundet hensigtsmæssigt at oversætte, så derfor henviser til ACBS hjemmeside her, hvor listen af videnskablige artikler løbende opdateres på engelsk. Fra 1986 til nu er der tæt på 1000 artikler og den bliver løbende opdateret.

Actmatrix.dk


iEQ9 Personprofiler

Her finder du mere om forskningen og dokumentationen af validiteten, præcisionen og pålideligheden af iEQ9 personprofilerne vi er certificerede i og anvender i vores coaching omkring selvindsigt.