Kognitive færdigheder

COACHINGTEMA 1: KRITISK TÆNKNING

 1. Struktureret problemløsning
 2. Logisk ræsonnementer
 3. Forstå biases
 4. Kompleksitetsbevidtshed
 5. Perspektivtagningsfærdigheder
 6. Spørge efter relevant Information
 7. Give mening
 8. Langsigts- og visionsorientering


COACHINGTEMA 2: KOMMUNIKATION

 1. Storytelling og foredrag
 2. Respektfuld kommunikation
 3. Stille de rigtige spørgsmål
 4. Syntetisere beskeder
 5. Aktiv lytning

COACHINGTEMA 3: PLANLÆGNING OG MÅDER AT ARBEJDE PÅ

 1. Udvikling af arbejdsplaner
 2. Tidsstyring og prioritering
 3. Agil tænkning
 4. Selvstyrende grupper

COACHINGTEMA 4: PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET

 1. Courage – ACT
 2. Kreativitet og fantasi
 3. Optimisme, varme, venlighed
 4. Vedholdenhed
 5. Oversætte viden til forskellig kontekst
 6. Se tingene i et andet perspektiv
 7. Tilpasningsevne
 8. Evne til at lære gennem oplevelser