PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET

Perspektivtagning, Sammenhængskraft & Funktionsduelighed.

At øge din psykologisk fleksibilitet har mange forebyggende fordele for din mentale og fysiske sundhed, og dermed din trivsel og performance i din hverdag.

Du øger din evne til at lede dig selv og andre, og kommer bl.a. til at bidrage positivt til at øge din og andres psykologiske tryghed i sociale sammenhænge.

Du lærer at tage dit eget perspektiv og bevidstgøre forskellene, sammenhængskraften og funktionsdueligheden omkring dine oplevelser i konteksten af din hverdag.

Gennem denne selvindsigt bliver du mere bevidst og vil lettere kunne lede og navigere dig selv fleksibelt og trygt derhen du gerne vil med dit liv – både alene og i sociale sammenhænge.

Dimension 1:

  1. Ydre oplevelser (Sanser)
  2. Indre oplevelser (Krop & Sind)

Dimension 2.

  1. Adfærd “væk fra”
  2. Adfærd “henimod”

Dimension 3.

Virker det? (og lad være med at svare på det spørgsmål!)

Du får således fokus på hele dig, din sammenhængskraft, det der virker for dig, og giver dig mere glæde og velvære i din hverdag.

Det kan godt virke komplekst når du læser det, men vi gør det let og ligetil for dig med vores unikke coaching process:

I dine coaching sessioner med os giver vi dig få simple værktøjer og strukturer, så du selv kan træne og udvikle dine mentale færdigheder og dermed din “mentale fitness” mellem vores sessioner.

Denne tilgang medvirker til du hurtigere og lettere kommer trygt og godt videre i dit liv.

Det handler altid om dig.