Personprofilbaseret coaching for individer og teams

Vi tager udgangspunkt i din eller dit teams professionelle i EQ9 profil test, og starter din eller jeres spændende selvindsigtsrejse omkring dine styrker, blindspots og mulige adfærdsstrategier der kan forbedre din trivsel, lykke og forbundethed med dine omgivelser.

Expertise

Individuel coaching

  • Hvem er jeg
  • Selverkendelse
  • Psykologisk flexibilitet
  • Adfærd (indre /ydre)

Udfordringer og mulige løsninger

Med ARACA® coaching strukturen tager vi udgangspunkt i din historie, og finder det tema hvor du ønsker at finde alternative løsninger på sammen med din personlige coach. Herefter aftaler du de aktiviteter der vil hjælpe dig frem mod dine mål frem mod næste coaching session.

Det fysiske eller virtuelle ARACA®-rum skaber den fortrolige og trygge ramme for dine coaching sessioner

Du lander i trygge rammer, reflekterer over din historie sammen med din personlig coach. Herefter starter din forandringsrejse. Du lander med din historier og positive forventning, hvorefter vi sammen reflekterer over dine handlings alternative. Du sætter dagsorden og prioriteteter for det du kan og vil, og din coach støtter dig i din valg, og hjælper dig med skabet motivationen og modet til at handle på dine beslutninger. 

Det handler altid om dig.

Har du brug for hjælp?


ARACA® metoden

  • Ankomst
  • Reflektion
  • Alternativer
  • Courage
  • Aktivitet
UDFORDRINGER
MULIGE LØSNINGER
DEN MENINGSFULDE FORANDRINGSCASE