Jeg fik fornyet mod og vilje til at prøve nye handlemuligheder af.

Anna Helene er god til at gøre coachingen relevant så der kommer brugbare handlinger og ideer til gøremål i hverdag (eksempelvis afprøvede vi jobsamtale). Hun jonglere mellem emner, og guider samtalen, så det bliver relevant og brugbart. Anna Helene bruger sin viden/ ekspertise indenfor Enneagrammet, og har mange gode relevante redskaber, hun inddrager i samtalen – eksempelvis livshjulet.  – Jeg følte, at jeg efter samtalerne fik fornyet mod og vilje til at prøve nye handlemuligheder af. Jeg har fået mange gode redskaber som jeg er igang med at bruge.

Tina, Aalborg

Skriv et svar