VEDHOLDENHED💥

Når jeg vedholdende gør noget nyt sker der altid noget nyt omkring mig. Når jeg vedholdende tænker nye tanker sker der sjældent nyt omkring mig.

Hvem er vigtig for mig ?

Når jeg vedholdende gør noget nyt, oplever jeg, at der altid sker noget nyt omkring mig. Det kan skabe nye muligheder og resultater, og det er spændende at se, hvordan mine handlinger kan påvirke verden omkring mig.

På den anden side, når jeg vedholdende tænker nye tanker, oplever jeg sjældent, at der sker noget nyt omkring mig. Men det kan stadig have en positiv effekt på mig selv, da det kan føre til større kreativitet og nye ideer, der kan inspirere mig og åbne op for nye muligheder senere hen.

Jeg tror, det er vigtigt at have en balance mellem handling og tanker, når jeg vil skabe forandring omkring mig. Vedholdenhed i handlinger og tænkning kan arbejde sammen for at skabe de bedste resultater, og det kan være nyttigt at have en plan og en strategi for at nå mine mål og vurdere, om mine anstrengelser fører til de ønskede resultater.

Har du taget dit eget helikopterperspektiv for nyligt?

Virker livet som ønsket?

Hvis ikke…

Kontakt mig – så kan jeg guide dig på vej 😊

Livet elsker dig ❤️

Anna Helene Hjort 💃

#psykologiskfleksibilitet #psychologicalflexibility #psykologisktryghed #psychologicalsafety #coaching #ACTMatrix.dk #ACT #ARACA.dk

Skriv et svar