Er du opmærksom på symptomerne for udbrændthed❓

Nyder du endeligt din ferie❓

Får du slappet af fra hverdagens hamsterhjul❓

Har du brændt dit lys i begge ender bag skærme under Covid-19 pandemien❓

Udbrændthed defineres ifølge WHO som følger:

Udbrændthed:

⁃ Følelse af manglende energi og udmattelse.

⁃ Større mental distance til arbejdet eller negativitet/kynisme relateret til jobbet.

⁃ Mindsket professionel gennemslagskraft (arbejdsmæssig præstation)

76% har iflg. Gallup studie været udbrændte flere gange i deres karriere:

Top 5 årsager til udbrændthed iflg. 2020 Gallupstudie:

1. Urimelig behandling på arbejdspladsen

2. Uhåndterbar arbejdsbyrde

3. Uklar kommunikation fra ledere

4. Manglende ledersupport

5. Urimeligt tidspres

Når vi observerer og coacher mennesker dagligt ser vi en tendens til at de falder ind i en af disse tre kategorier, hvis altså fokus er på temaet udbrændthed:

1. Hyperpræstation

2. Ressourceknaphed

3. Kedsomhed

Disse kategorier kan yderligere opdeles i en af to underkategorier: uvidenhed eller benægtelse.

De to underkategorier kræver lidt forklaring.

Uvidenhed er en “mangel på viden eller information.”

Benægtelse er at erklære noget for usandt, selvom det er sandt.

Så i denne sammenhæng benægter mange, at de er udbrændte, når de faktisk er det, mens andre bare ikke er klar over det, før det påvirker deres fysiske og / eller mentale sundhed.

Her er de 3 typer jeg møder både som menneske og executive coach.

1. Hyperpræstation

Dette er typisk et højtydende mennesker der overpræsterer. De har ofte en høj indkomst, arbejder lange dage, og lægger mange timer udover normen. De er altid under pres og yder en stor ekstraordinær og utrættelig indsats. Disse mennesker er tit på flugt, og sætter ofte deres karriere foran familien og sig selv.

Hyperpræstationsmennesker er nogen gange medicinerede (såvel som selvmedicinerede). De oplever måske ekstreme opture og nedture. Når de vinder, vinder de stort, og når de taber – så er det et stort nederlag for både deres ego og motivation.

Uvidenhed: Hyperpræstationsmennesker er som en frø i en gryde med vand. Nogen går forbi og sætter gryden med vand i kog. Frøen fortsætter med at svømme lykkeligt og hygger sig.

Selv når vandet bliver kogende varmt, forbliver hyperpræstationsmennesket i vandet – indtil det er for sent.

Selvom de er meget lidenskabelige omkring deres virke, så ser de ingen andre være i stand til at gøre noget lige så godt som dem selv. De bliver sjældent bekendte med røde advarselslamper før det er for sent. De er mest i hovedet og mærker ikke kroppen.

De holder dampen oppe, holder ud gennem fysisk udmattelse, og påtager sig mere end de med rimelighed burde. Selv når de er i uvejr, så handler det for dem om præstation, anerkendelse og økonomisk belønning.

Benægtelse: Hyperpræstationsmennesket der er i benægtelse omkring deres udbrændthed minder måske mest om et offer der er blevet bundet til et togspor, og venter på at toget kommer og gør en ende på det hele. For dem er det hvad udbrændthed føles som.

De ser toget komme. De ved de kommer til at ramme muren. Alligevel fortsætter de med at sætte deres karriere over alt, før sig selv, og tit på bekostning af helbred og familie.

Dette kan for mange betyde livsændrende helbredsmæssige problemer, som måske ikke er reversible, såsom hjerneblødning, hjerteanfald eller diabetes. I disse tilfælde er udbrændthed vinderen og hyperpræstationsmennesket taberen.

2. Ressourceknaphed

Denne kategori af mennesker presser og presser og presser sig selv til grænsen. Deres pres er imidlertid ikke i et forsøg på at opnå mere, men i stedet er det et pres for at få enderne til at nå sammen – et overlevelsesinstinkt.

På grænsen til udbrændthed❓

Tænk på den enlige, der arbejder på fuld tid eller måske med to deltidsjob, jonglerer børnene, børnepasning, hjemmearbejde, driver hjemmet og skaffer nok penge til at holde sig flydende.

Enhver kan forholde sig til denne uoverstigelige byrde og det konstante stress, som denne ressourceknaphed har på ens fysiske, mentale og følelsesmæssige velbefindende. Det er ikke bæredygtigt.

Eller tænk på personen, der ønsker at forsørge sin familie, men ikke tjener nok til mere end det lige løber rundt, fra måned til måned Det er demoraliserende, dehumaniserende, og tærer på trivslen og velværet lige så meget som stresset fra det faktiske arbejde.

Mennesker i denne kategori bør altid have mulighed for at få adgang til en personlig coach, der kan støtte op og finde en bæredygtig vej ud, hellere før end siden.

Uvidenhed: De ser typisk fremad, har skyklapper på, og presser sig selv konstant. Hvis man ikke lige ved hvad udbrændthed er, så føles det ofte som om man drukner, og der er ingen muligheder eller veje ud. Det er som en følelse af at sidde fast på bunden af en brønd uden nogen vej op og ud.

Det er let at bebrejde omgivelserne og omstændighederne i stedet for at lede efter den faktiske årsag, og undersøge måder hvorpå man kan vende eller ændre på situationen.

Disse mennesker er ofte vrede og bebrejder andre, at de er i nuværende situation eller omstændigheder.

Benægtelse: Rigtig mange mennesker befinder sig i ressourceknapheds-kategorien i disse tider, men er i decideret benægtelse. Forslag om at overveje nye livsstrategier eller foretage reelle ændringer, der kan forbedre deres livssituation og trivsel, ignoreres ofte.

De er konstant på vej til den næste opgave- eller jobmulighed. Tit er hastværk lastværk der ikke gavner situationen yderligere , og de vælger nye muligheder, der ikke matcher deres styrker og færdigheder.

De udbytter familietid til “netværkstid”. Haster til den næste mulighed i stedet for hvile og pleje sig selv. De siger “ja” til alt, og har begrænset evne til at sige fra og overholde grænser, der understøtter deres helbred og velvære.

3. Kedsomhed

Udbrændthed som følge af kedsomhed er meget interessant, og helt anderledes end de to første typer. Her er det tale om manglende udfordringer, muligheder og vækst.

Forestil dig dataanalytikkeren eller programøren der arbejder i et hjemmekontoret alene hele dagen. Gennemgår og bearbejder data og programmer dag ud og dag ind med fast tidsskema og rutine. Rutinearbejde, der er monotont, iterativt og ikke-stimulerende, kan også føre til udbrændthed.

På grænsen til udbrændthed❓

Mennesker er sociale og interaktive væsner, der kræver stimulering, forbundethed, og kulturelt fællesskab for virkelig at trives.

Uvidenhed: Når kedsomheden tages med “hjem” sidst på dagen, fremstår man ofte sløv og måske tenderende til apati, hvilket kan føre til en reel depression i sidste ende.

De elsker måske det de gør, men finder det ikke længere udfordrende og/eller stimulerende. Arbejde er blevet rutine, for let og engagerer ikke mere.

Denne form for udbrændthed gør mest ondt, fordi personerne ved at de er utilfredse og uengagerede i deres arbejdssituation, men de ser ikke sig selv som som udbrændte. I stedet ser de det som kedsomhed, og er for umotiverede til at finde frem til den forandring, de ønsker for sig selv.

At arbejde med en personlig coach kan hjælpe et menneske til at genfinde det der var motiverede og skabte arbejdsglæde. Coachen støtter mennesket i at kanalisere energien mod de nødvendige positive handlinger og bæredygtige forandringer.

Benægtelse: Benægtelse af udbrændthed i denne kategori er den mest sørgerlige. Det er mest almindelige her er, at de føler de skal tage sig af alt og alle, lige bortset fra dem selv.

Når vi skal på forretnings-, eller charterrejse, får vi sikkerhedsinstruktion om at: “tage din egen iltmaske på først, før du hjælper barnet ved siden af dig”. Mennesker der keder sig kæmper virkeligt med at gøre dette. De har masser af skyld, og sætter få grænser, om nogen, for at beskytte sig selv.

Konceptet med at passe på sig selv først, er dem mange gange fuldstændigt fremmed, og de kæmper for at undgå konflikt ved altid at sige JA, og påtage sig mere end de burde.

Håber det gav dig input til selvrefleksion❓

Hvilken af disse 3 typer og to undertyper af udbrændthed resonerer måske mest med dig❓

I dag anerkendes det, at alle kan drage fordel af coaching og have adgang til en personlig coach, især når fokus er på at forebygge eller håndtere udbrændthed rettidigt, og få styr på livsstrategien, uanset hvordan dit liv ser ud.

Coaching er tilgængelig for alle.

Vidste du det❓

De bedste hilsner

ARACA® – det handler om dig.™

Book en uforpligtende og gratis coachingsamtale her:

Anna Helene Hjort – din personlige coach
ICF-certificeret

Skriv et svar