AHA-øjeblikke om Skyldfølelser

Hvordan håndterer jeg mine skyldfølelser?

Hovedbudskaberne fra denne ACT Matrix session var:

  1. Erkendelse af Handlinger og Skyldfølelser:

Indledningsvis undersøges, hvordan bestemte handlinger eller adfærd, såsom at udtrykke sig på en sårende måde eller træffe overilede beslutninger, kan føre til skyldfølelser. Deltagerne opfordres til at anerkende de situationer, hvor deres handlinger har påvirket andre negativt.

  1. Forståelse af Sociale Konsekvenser:
    Sessionen fremhæver vigtigheden af at forstå, hvordan ens adfærd påvirker andre i en social kontekst. Det omfatter at iagttage andres reaktioner, såsom tavshed, øjenrulning eller udtryk for irritation, som indikatorer på, at ens handlinger måske ikke har været hensigtsmæssige.
  2. Navigering i Sociale Ubehageligheder:

Der lægges vægt på, hvordan skyldfølelser kan opstå fra sociale ubehageligheder og misforståelser. At anerkende disse følelser og de bagvedliggende sociale dynamikker er afgørende for at håndtere dem effektivt.

  1. Selvrefleksion og Undskyldninger:

En vigtig del af sessionen er opfordringen til selvrefleksion over egne handlinger og, hvis nødvendigt, at give en oprigtig undskyldning. Dette trin betones som en vej til lettelse af skyld og genoprettelse af sociale relationer.

  1. Psykologisk Fleksibilitet og Tryghed:

Der tales om vigtigheden af psykologisk fleksibilitet og skabelsen af et trygt rum, hvor man kan udtrykke følelser og bekymringer uden frygt for dom. Dette fremmer en kultur af åben dialog og forståelse.

  1. Forebyggelse frem for Efterbehandling:

Slutningen af sessionen fokuserer på forebyggelse af skyldfølelser ved at handle mere overvejet og bede om hjælp, før situationen eskalerer. Dette bidrager til at undgå skyldfølelser ved at håndtere potentielle konflikter proaktivt.

  1. Respektfuld Kommunikation:

Der understreges en respektfuld og nysgerrig tilgang til kommunikation som middel til at navigere i følelsesmæssig smerte og mestringsmekanismer i sociale sammenhænge. Aktiv lytning og forsøget på at forstå hinanden anbefales som veje til forbedret samspil.

Se sessionen her:

https://www.crowdcast.io/c/cv82av143tzr

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar