Freden i mig…

7 LIVSPRAKSISSER FOR FRED

Freden i mig bidrager til fred i verden.

  1. Jeg tager ejerskab, ansvar og stå på mål for min fortid, så den ikke forstyrrer min nutid og dit håb for fremtiden. Alt er godt.
  2. Hvad andre mennesker synes om mig er ikke mit anliggende. Jeg er god nok.
  3. Jeg sætter tempoet ned og tager mit eget perspektiv løbende, det øger min psykologiske fleksibilitet og psykologiske tryghed. Det helbreder næsten alt.
  4. Min lykke er ikke afhængig af noget eller nogen. Jeg er allerede lykkelig, men glemmer tit, hvem jeg er, på grund af min naturlige attention på støjen udefra, hvilket slører lykkesignalet fra mit indre. Jeg er lykken.
  5. Jeg sammenligner ikke mit liv med andre og dømmer dem ikke, jeg aner ikke, hvad deres rejse går ud på. Jeg er altid respektfuld og kærlig i min indre dialog med mig selv.
  6. Jeg lader være med at bekymre mig for meget, og gør mig umage med at bruge mit hoved kreativt, og realisere mit liv. Jeg kan, jeg vil, jeg tør, jeg gør!
  7. Jeg starter ud fra ubetinget kærlighed og forståelse og går træder ud i livet med smil og venlighed. Jeg er altid respektfuld og kærlig i min ydre adfærd og dialog med mig selv og andre.

Det virker!

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar