ACT Matrix Coaching: En evidensbaseret tilgang til at forbedre trivsel og psykologisk tryghed ❤️

I en verden præget af stadigt mere komplekse og dynamiske arbejdsmiljøer er det afgørende, at virksomheder kan tiltrække og fastholde de bedste talenter. For at opnå dette er det vigtigt at have en organisation, hvor medarbejderne trives og føler sig trygge. En af de mest effektive måder at opnå dette på er ved at træne ledere og medarbejdere i at øge deres psykologiske fleksibilitet gennem ACT Matrix Coaching.

ACT Matrix Coaching er en evidensbaseret tilgang, der hjælper med at skabe en kultur med høj trivsel og psykologisk tryghed i organisationen. Ved at fokusere på at øge den psykologiske fleksibilitet hos både ledere og medarbejdere, kan ACT Matrix Coaching hjælpe med at fremme innovationskraften og effektiviteten i organisationen, hvilket kan have en positiv indvirkning på bundlinjen.

En af de største fordele ved ACT Matrix Coaching er dens evne til at etablere selvstyrende grupper. Ved at hjælpe medarbejderne med at slippe energien fri og udnytte deres uudnyttede potentialer kan ACT Matrix Coaching hjælpe med at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne arbejder i flow sammen som et orkester, der svinger og smitter af på publikum.

Anna Helene er certificeret ACT Matrix Coach og facilitator

ACT Matrix Coaching er ikke blot en teoretisk tilgang, men en praktisk tilgang, der er baseret på evidens. Der er dokumenteret succesfulde resultater i en række organisationer, der har implementeret denne tilgang. ACT Matrix Coaching er ikke kun effektivt i at skabe trivsel og psykologisk tryghed, men det kan også hjælpe organisationer med at rekruttere og fastholde de bedste talenter, øge innovationskraften og effektiviteten og dermed forbedre bundlinjen.

I en tid, hvor arbejdsmiljøet er under stadigt større pres, kan ACT Matrix Coaching hjælpe organisationer med at skabe en kultur med høj trivsel og psykologisk tryghed, hvor medarbejderne kan udfolde deres fulde potentiale og skabe resultater, der er bedre end nogensinde før.

Du kan få en forsmag på hvad ACT Matrix Coaching kan hver onsdag 19.30 ved at deltage i vores 45’ minutters ARACA® Matrix Snak her, hvor temaerne i marts måned er stress og udbrændthed og hvordan ACT Matrix Coaching både kan forebygge og afhjælpe.

Livet elsker dig ❤️

Anna Helene Hjort 💃

#psykologiskfleksibilitet #psychologicalflexibility #psykologisktryghed #psychologicalsafety #coaching #ACTMatrix.dk #ACT #ARACA.dk

Skriv et svar