LIVSBALANCE

En effektiv tilgang til trivsel og bedre præstationer i livet.

Jeg har aldrig været fan af work-life balance perspektivet.

Traditionel fokus på “work-life balance” har ændret sig, og forskningen tyder da også på, at en helhedsorienteret tilgang til “life balance”, eller livsbalance på dansk, kan være mere effektfuld. Jeg ser tre hovedpunkter, der understøtter hvorfor fokus på livsbalance kan have positive virkninger på vores trivsel og præstation.

1. Sammenhæng mellem livsområder:

En life balance-tilgang anerkender, at vores liv består af flere sammenflettede områder såsom arbejde, familie, sundhed og personlig udvikling. En ubalance i ét område kan påvirke andre områder negativt. Ved at stræbe efter balance på tværs af alle livsområder kan vi opnå en overordnet tilfredshed og trivsel (Kilde: Clark, 2020).

2. Synergier og positiv indflydelse:

Ved at fokusere på life balance skaber vi potentialet for synergi mellem vores forskellige engagementer. En positiv oplevelse i ét område kan have en direkte indvirkning på andre områder. Integration og harmoni mellem forskellige aspekter af vores liv kan forbedre vores præstationer og tilfredshed på tværs af hele livsspektret (Kilde: Greenhaus & Powell, 2006).

3. Fleksibilitet og tilpasningsevne:

En livsbalance-tilgang giver os fleksibilitet til at tilpasse os ændringer i livet. Vi kan revidere vores prioriteringer og fordele vores tid og energi i overensstemmelse hermed. Denne tilgang hjælper os med bedre at håndtere uforudsete begivenheder og skabe en mere bæredygtig livsstil (Kilde: Frone, 2003).

Ved at fokusere på livsbalance og integrere vores forskellige livsområder kan vi opnå øget tilfredshed, trivsel og præstation. Ved at anerkende sammenhængen mellem vores livsområder, skabe synergi mellem dem og være fleksible i vores tilgang, kan vi opnå en mere harmonisk og velafbalanceret tilværelse.

Livet elsker dig ❤️

Anders Christian Hjort 💃

ARACA® – det handler om dig.™

#psykologiskfleksibilitet #psychologicalflexibility #psykologisktryghed #psychologicalsafety #coaching #ACTMatrix #ACT #ARACA

Kilder:

– Clark, S. C. (2020). Work/life ‘balance’ as metaphorical narrative: A critical analysis. Gender, Work & Organization, 27(1), 21-36.

– Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of Management Review, 31(1), 72-92.

– Frone, M. R. (2003). Work-family balance. In Quick, J. C., & Tetrick, L. E. (Eds.), Handbook of Occupational Health Psychology (pp. 143-162). American Psychological Association.

Skriv et svar