Om håndtering af mistrivsel

7 AHA-øjeblikke i ACT Matrix sessionen om håndtering af mistrivsel:

 1. Fælles Formål:
 • Forståelse af sessionens formål: At tage ejerskab for sin egen trivsel og afstemme fælles forventninger.
 1. Definition af Trivsel:
 • Diskutere, hvad trivsel betyder, og hvordan det relaterer til følelser af glæde og velvære.
 1. Genkende Mistrivsel:
 • Identificere tegn på mistrivsel i forskellige kontekster, såsom arbejde eller familie.
 1. Personligt Ansvar:
 • Erkendelse af, at ens trivsel er ens eget ansvar, og ikke noget, der skal håndteres af andre.
 1. Håndteringsteknikker:
 • Praktiske skridt til at håndtere mistrivsel, herunder refleksion, handling og søge støtte.
 1. Træffe Beslutninger:
 • Træffe informerede beslutninger om, hvorvidt man kan leve med situationen, tage handling for at forbedre den, eller forlade den.
 1. Kommunikation:
 • Betydningen af åben og respektfuld kommunikation om trivsel, både med sig selv og med andre, for at sikre en bedre forståelse og håndtering af trivsel.

Se hele sessionen her:

https://www.crowdcast.io/c/0axmr0kyfmey

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching #Selvledelse

Skriv et svar