Det vores klienter siger…

Det vores klienter siger…

I Executive coaching er struktur afgørende, da den giver en ramme for klientens udvikling. Det sikrer, at mål bliver identificeret, processen følger et målrettet forløb, og evalueringspunkter sikrer fremgang mod de ønskede resultater. ARACA® strukturen handler om en enkel processstruktur, der bunder i selvindsigt, psykologi, samt din indre motivation og mod til løbende at gøre små vigtige forandringer i dit liv, der skaber mere glæde og velvære i hverdagen:

A nkomst
R efleksion
A lternativer
C ourage
A ktivitet

Kontakt mig eventuelt for en uddybning her:

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort – ICF Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#psykologiskfleksibilitet #psychologicalflexibility #psykologisktryghed #psychologicalsafety #coaching #ACTMatrix #ACT #ARACA

Skriv et svar