ANGST?

ANGST?

Vi har denne gang også lavet vores Radio4 podcast med Sludrechatollet. Flemming Lauritsen som youtube-video.

Vi drøfter bredt temaet angst og berører 21 budskaber i relation hertil:

 1. Angstens Mange Ansigter:
  Forskellige manifestationer af angst baseret på personlige oplevelser og livsfaser.
 2. Frygt for Fremtiden:
  Angsten som en bekymring for det ukendte og fremtidige udfordringer.
 3. Personlig og Familiær Angst:
  Hvordan angst påvirker både individet og deres relationer.
 4. Betydningen af Fysiske og Sociale Miljøer:
  Miljøets rolle i udvikling og forstærkning af angst.
 5. Konfrontation med Angst:
  Aktiv bearbejdning og konfrontation som metoder til håndtering af angst.
 6. Vigtigheden af Supportsystemer:
  Rollen af støttende relationer og netværk i håndteringen af angst.
 7. Strategier og Værktøjer til Håndtering af Angst:
  Forskellige metoder og tilgange til at leve med og mindsker angst.
 8. Angstens Indvirkning på Unge:
  Specifikke udfordringer og pres, som unge oplever i forbindelse med angst.
 9. Forebyggelse og Tidlig Intervention:
  Vigtigheden af tidlig opmærksomhed og intervention over for angstsymptomer.
 10. Åbenhed og Afstigmatisering af Angst:
  Arbejdet mod en kultur, hvor angst og psykisk sundhed kan diskuteres åbent.
 11. Livslang Læring og Tilpasning:
  Livslang navigation i håndteringen af angst gennem læring og tilpasning.
 12. Angstens Indvirkning på Identitet og Selvopfattelse:
  Angstens effekt på, hvordan individer ser sig selv og deres plads i verden.
 13. Betydningen af Personlig Resiliens:
  Evnen til at komme sig efter angstprovokerende situationer som en nøglefaktor.
 14. Det Terapeutiske Værdi af Kreativ Udfoldelse:
  Kreativitet som et middel til udtryk og bearbejdning af angst.
 15. Angst som en Del af den Menneskelige Erfaring:
  Accepten af angst som en universel, men håndterbar, del af livet.
 16. Teknologiens Rolle i Angsthåndtering:
  Digital innovation som et værktøj til support og behandling.
 17. Uddannelse og Oplysning om Angst:
  Informationsformidling som et redskab til at bekæmpe stigmatisering og fremme forståelse.
 18. Angst i Relation til Andre Psykiske Lidelse:
  Samspillet mellem angst og andre mentale sundhedstilstande.
 19. Sociale og Kulturelle Faktorers Indflydelse:
  Den bredere samfundsmæssige konteksts effekt på angstoplevelser.
 20. Fællesskabets og Sociale Netværks Støtte:
  Fællesskabers rolle i at tilbyde et støttende miljø.
 21. Personlig Tilpasning og Vækst Gennem Angsthåndtering:
  Muligheder for personlig udvikling gennem udfordringerne ved angst.

Få det hele med her:

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar