Overraskelser og stress

I søndagens youtube-session deler vi, hvordan du kan bruge ACT Matrix Coaching til at håndtere overraskelser og reducere stressniveauet.

De vigtigste budskaber uddrages som følger:

  1. Brug af ACT Matrix til at håndtere overraskelser og stress: ACT Matrix bruges som et værktøj til at navigere i situationer, der involverer overraskelser og den stress, de kan medføre.
  2. Accept og engagement som nøglekomponenter: Acceptere det, der sker, og engagere sig i handlinger, der er i overensstemmelse med ens værdier og mål, fremhæves som centrale strategier.
  3. Opdeling af større udfordringer i mindre dele: Strategien med at “dele elefanten op i små stykker” nævnes som en måde at håndtere overvældende situationer på, hvilket letter processen med at acceptere og adressere dem.
  4. Prioritering og omdefinering af forventninger: Det at mærke efter, hvad man kan håndtere, og prioritere opgaver samt omdefinere eller afstemme forventninger med andre (f.eks. en chef) er vigtigt for at reducere stress.
  5. Fleksibilitet i tilgangen til opgaver og udfordringer: Evnen til at justere planer og forventninger i lyset af nye opgaver eller uventede ændringer understreges som afgørende for effektiv stresshåndtering.
  6. Vigtigheden af selvindsigt og selvpleje: Selvindsigt i egne reaktioner på stress og overraskelser samt vigtigheden af selvpleje gennem processen anerkendes.
  7. Kommunikation og klarlægning af behov: Kommunikation om egne behov og grænser, især i professionelle sammenhænge, betragtes som afgørende for at håndtere overraskelser og stress effektivt.

Disse punkter tegner et billede af, hvordan ACT Matrix Coaching kan anvendes til at navigere i komplekse følelsesmæssige landskaber og udfordrende situationer ved at fremme accept, tilstedeværelse, og proaktiv tilgang til problemløsning.

Kontakt mig her, hvis du har brug for en coaching session eller 2 på dette tema:

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #coaching

Skriv et svar