NYE FORSKNINGSRESULTATER

NYE FORSKNINGSRESULTATER

Endnu en ny videnskabelige artikel fra 2024 dokumenterer effekterne af øget psykologisk fleksibilitet på mennesker og teams i organisationer og dermed de positive effekterne ACT = Acceptance Commitment Training.

“En halv dags træning kan gøre en kæmpe forskel i dit liv”, forklarer Executive Coach Anna Helene Hjort, fra Coaching-vitksomheden ARACA® – det handler om dig.™. Vi arbejder med ACT i de virksomheder vi hjælper med at reducere stress, øge robusthed, sammenhængskraft og performance. Det virker fra første færd og giver effekt både for den enkelte og teamet med det samme”. Oplevelseslæring kan noget helt særligt.”, fortæller Anna Helene.

Her er essensen af artiklen:

“Increasing workforce psychological flexibility through organization-wide training: Influence on stress resilience, job burnout, and performance”

Formål:
Undersøge effekten af ACT-baseret træning på psykologisk fleksibilitet, stressrobusthed, udbrændthed og præstation blandt medarbejdere.

Metodologi:

  • Deltagere: 504 medarbejdere; 281 gennemførte både før- og eftermålinger.
  • Træning: Halvdagsprogram, gennemført 31 gange over seks måneder.

Resultater:

  • Øget psykologisk fleksibilitet efter træningen.
  • Forbedret robusthed og reduceret udmattelse.
  • Øget personlig præstation.

Konklusion:
ACT-træning kan effektivt øge psykologisk fleksibilitet og reducere udbrændthed, især hos medarbejdere med høj udmattelse ved baseline, hvilket understøtter implementeringen af sådanne programmer i organisationer.

Kilde:
Archer, R., Lewis, R., Yarker, J., Zernerova, L., & Flaxman, P. E. (2024). Increasing workforce psychological flexibility through organization-wide training: Influence on stress resilience, job burnout, and performance. Journal of Contextual Behavioral Science, 33, 100799. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2024.100799

Anna Helene Hjort er certificeret ICF og ACT Matrix Coach og du kan kontakte hende her for mere information:

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching #Selvledelse

Skriv et svar