ACT Matrix Coachings positive effekter på stress på arbejdspladsen 💥

Som en førende ACT Matrix Coachingvirksomhed er det vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder med at forbedre deres organisatoriske effektivitet og medarbejdernes trivsel. En af de mest udbredte udfordringer, som mange mennesker står over for, er stress, og dette kan have alvorlige konsekvenser for både individet og organisationen som helhed.

Anna Helene Hjort er certificeret i ACT Matrix Coaching og har yderligere en ICF Coaching certificering, der gør at du er i trygge hænder og kommer godt videre.

En evidensbaseret tilgang, som kan være til stor hjælp i denne sammenhæng, er ACT Matrix Coaching. ACT Matrix Coaching er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at øge bevidstheden omkring, hvordan vores tanker og følelser påvirker vores adfærd og vores oplevelse af verden. Ved at træne og øge sin psykologiske fleksibilitet, kan man blive bedre i stand til at håndtere stress og føle sig mere tryg i sociale sammenhænge.

En central del af ACT Matrix Coaching er at arbejde med “defusion” – en proces, hvor man lærer at se sine tanker som “bare” tanker og ikke nødvendigvis som sandheder. Dette kan hjælpe med at reducere stress, da det kan gøre det lettere at nedtone negative tanker og bekymringer, som ofte er en kilde til stress.

En anden vigtig del af ACT Matrix Coaching er at træne sin psykologiske fleksibilitet. Dette handler om at blive mere opmærksom på sine egne tanker og følelser og at lære at reagere på en mere hensigtsmæssig måde. Ved at øge sin psykologiske fleksibilitet kan man blive bedre i stand til at tackle stressende situationer på en mere konstruktiv måde.

Endelig kan ACT Matrix Coaching også hjælpe med at øge ens psykologiske tryghed i sociale sammenhænge. Dette handler om at lære at være mere sårbar og åben overfor andre mennesker, hvilket kan føre til øget tillid og tætte relationer. Ifølge forskning fra Dr. Phd Kevin Polk, Amy C. Edmondsons og Brené Brown, kan dette være afgørende for både individets og organisationens trivsel og succes.

Samlet set kan ACT Matrix Coaching være en effektiv måde at forebygge stress og øge sin psykologiske fleksibilitet og tryghed i sociale sammenhænge. Ved at træne sin psykologiske fleksibilitet og lære at være mere sårbar og åben overfor andre mennesker, kan man opnå øget tillid og tætte relationer, som kan føre til en mere harmonisk og produktiv arbejdsplads.

Kontakt os her for en snak om mulighederne:

#psykologiskfleksibilitet #psychologicalflexibility #psykologisktryghed #psychologicalsafety #coaching #ACTMatrix.dk #ACT #ARACA.dk

Skriv et svar