Vidste du det?

Vidste du det?

ACT Matrix Coaching øger glæde og velvære

ACT Matrix Coaching er en anvendelse af Acceptance and Commitment Training (ACT) principper i coachingkontekster, der hjælper individer med at forbedre deres psykologiske fleksibilitet og navigere i deres liv mere effektivt. ACT er en form for adfærdsterapi, der fokuserer på at bruge accept og mindfulness-strategier sammen med engagement og adfærdsændringsstrategier for at øge psykologisk fleksibilitet. Denne tilgang hjælper mennesker med at handle i overensstemmelse med deres værdier, selv i ansigtet af smertefulde oplevelser, tanker og følelser.

Matrix-modellen i ACT bruges som en simpel og effektiv måde at visualisere og arbejde med de fire hovedkomponenter i psykologisk fleksibilitet: modtagelighed, adskillelse fra uhjælpsomme tanker, bevægelse mod værdier og handling. Modellen deler oplevelsen op i to akser – den ene repræsenterer det indre og ydre oplevede rum, og den anden forskellen mellem adfærd hen imod personlige værdier eller væk fra indre ubehaglige tanker, følelser, emotioner og fysiologiske smerter. Dette skaber fire kvadranter, der hjælper individer og coaches med at identificere og arbejde med specifikke områder, som kan kræve opmærksomhed for at fremme bedre mental sundhed i form af mere glæde og velvære.

ACT Matrix Coaching er effektiv i en bred vifte af sammenhænge, herunder personlig udvikling, arbejdspladsens velvære, og håndtering af specifikke udfordringer som stress, angst og depression. Ved at fokusere på, hvad der er vigtigt for den enkelte, og ved at udvikle praktiske færdigheder til at håndtere barrierer, understøtter denne coachingmetode mennesker i at leve et rigere og mere meningsfyldt liv.

Næsten 1000 videnskabelige undersøgelser understøtter brugen af ACT og dens komponenter for at forbedre psykologisk fleksibilitet og reducere symptomer på mental uro, herunder blandt andet (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012). ACT Matrix Coaching bygger på disse principper, og tilbyder en struktureret, men fleksibel ramme, der kan tilpasses individets unikke behov og situationer.

Sammenfattende kombinerer ACT Matrix Coaching evidensbaserede metoder fra psykologien med en praktisk tilgang til coaching, hvilket gør den til en værdifuld ressource for dem, der søger at forbedre deres mental sundhed og opnå personlig vækst.

♥️ Livet elsker dig

Anna Helene Hjort

ICF og ACT Matrix Coach

ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching #ARACA #ACT

Referencer:

– Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change. Guilford Press.

For at udvide forståelsen af ACT Matrix Coaching og dens anvendelser inden for psykologi og personlig udvikling, kan følgende tre referencer også være nyttige:

1. Polk, K.L., & Schoendorff, B. (2014). *The ACT Matrix: A New Approach to Building Psychological Flexibility Across Settings and Populations*. Context Press. Denne bog af Kevin Polk tilbyder en omfattende guide til ACT Matrix-modellen. Den forklarer, hvordan man anvender denne tilgang i forskellige indstillinger og med forskellige befolkningsgrupper for at fremme psykologisk fleksibilitet. Bogen giver praktiske eksempler og øvelser, der kan hjælpe praktikere og klienter med at navigere i deres indre oplevelser og ydre handlinger mere effektivt.

2. Hayes, S.C., & Smith, S. (2005). *Get Out of Your Mind and Into Your Life: The New Acceptance and Commitment Therapy*. New Harbinger Publications. Selvom denne bog ikke udelukkende fokuserer på ACT Matrix, giver den et solidt fundament for Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som Matrix-modellen er baseret på. Den tilbyder læserne indsigt i, hvordan man kan overvinde psykologisk smerte gennem accept, mindfulness, og engagement i handlinger, der er i overensstemmelse med ens værdier.

3. Törneke, N. (2010). *Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application*. Context Press. Denne bog giver en dybdegående forklaring på Relational Frame Theory (RFT), en teori om menneskets sprog og kognition, der ligger til grund for ACT. Forståelse af RFT kan berige anvendelsen af ACT Matrix Coaching ved at give en dybere forståelse af, hvordan sprog og tankeprocesser påvirker menneskelig adfærd og psykologisk fleksibilitet.

Disse referencer tilbyder en bredere forståelse af principperne bag ACT Matrix Coaching og dens teoretiske grundlag, hvilket gør det muligt for praktikere at anvende denne tilgang mere effektivt i deres arbejde med at fremme mental sundhed og velvære.

Skriv et svar