DILEMMAER PRIVAT OG PÅ ARBEJDSPLADSEN

DILEMMAER PRIVAT OG PÅ ARBEJDSPLADSEN

I juli og august har vi fokus på håndtering af dilemmaer i alle vores Crowdcasts tirsdage 19.30-20.15.

Hvorfor?

Dilemmaer kan både have positive og negative konsekvenser personligt og i teams. Det være sig mistrivsel, konflikter, og stress, og i virksomhedssammenhæng også effekter på lønsomheden, innovationen og trivslen.

I vores Crowdcasts fokuserer vi på hvordan vi kan lede os selv og de teams vi indgår i helt bevidst.

Vidste du f.eks. at:

Effekterne af dilemmaer i teams på lønsomhed, innovation og trivsel kan variere afhængigt af, hvordan dilemmaerne håndteres og løses. Her er nogle potentielle effekter:

  1. Lønsomhed:
  • Negativ effekt: Hvis dilemmaerne fører til langvarige konflikter og beslutningsparalyse, kan det have en negativ indvirkning på effektiviteten og produktiviteten i teamet, hvilket kan påvirke virksomhedens lønsomhed.
  • Positiv effekt: Hvis dilemmaerne håndteres konstruktivt og resulterer i innovative løsninger, kan det forbedre virksomhedens resultater og lønsomhed.
  1. Innovation:
  • Negativ effekt: Ubehandlede dilemmaer og manglende samarbejde kan hæmme kreativiteten og innovationen i teamet, da medlemmerne kan føle sig ude af stand til at tænke ud af boksen.
  • Positiv effekt: Nogle dilemmaer kan faktisk fungere som katalysatorer for innovation, da de udfordrer teamet til at tænke anderledes og udvikle nye tilgange til problemløsning.
  1. Trivsel:
  • Negativ effekt: Uløste eller dårligt håndterede dilemmaer kan føre til højere stressniveauer og lavere trivsel blandt teammedlemmer, hvilket kan påvirke deres arbejdsglæde og engagement.
  • Positiv effekt: Hvis dilemmaer håndteres med respekt og åbenhed, kan det skabe et miljø, hvor teammedlemmer føler sig værdsat og støttet, hvilket kan forbedre deres trivsel og arbejdsoplevelse.

Det er således vigtigt at erkende, at dilemmaer ikke nødvendigvis er enten helt positive eller helt negative i deres virkning.

De kan have en blanding af både positive og negative effekter afhængig af, hvordan de håndteres og den kontekst, de opstår i.

Det er derfor afgørende for mig i min selvlederrolle og som teamleder at fremme en kultur, hvor dilemmaer ses som muligheder for vækst og udvikling, og hvor konflikter tackles respektfuldt og konstruktivt for at opnå de bedste resultater for både lønsomhed, innovation og trivsel.

Forrige tirsdag havde vi f.eks. fat i Elisabeths dilemma omkring mistillid.

Du kan gense Crowdcasten her:

https://bit.ly/3HTIpmY

Og i onsdags var vi på Radio4 og Spotify med Sludrechatollet Flemming Lauritsen, hvor vi vendte parforholdets mange dilemmaer og effekter her:

https://bit.ly/46YEPVE

Hvis du vil vide mere om hvordan vi bruger ACT Matrix Coaching både med individer og teams, så kontakt mig her:

Livet elsker dig ❤️
Anna Helene Hjort
💃 ARACA® – det handler om dig.™

#psykologiskfleksibilitet #psychologicalflexibility #psykologisktryghed #psychologicalsafety #coaching #ACTMatrix #ACT #ARACA

Skriv et svar