AHA-øjeblikke om at være Arbejdsløs?

Gense tirsdagen dagens 30’ minutters ACT Matrix Coaching session om arbejdsløshed og om at blive fyrret her:

https://www.crowdcast.io/c/cbyr8e3qt3yt

Eller læs om de 8 hovedtemaer her:

  1. Accept af Følelser og Tanker: At anerkende og acceptere de forskellige følelser og tanker, herunder frygt og usikkerhed, som opstår i forbindelse med arbejdsløshed. Dette er i tråd med ACT’s fokus på at acceptere indre oplevelser uden at kæmpe imod dem.
  2. Bevidsthed og Selvrefleksion: At øge bevidstheden om egne tanker og følelser, og hvordan disse påvirker ens handlinger. Deltagerne opfordres til at observere deres indre dialog og reflektere over den.
  3. Værdibaseret Handling: At identificere personlige værdier og bruge dem som vejledning til at tage meningsfulde skridt fremad. Dette indebærer at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for den enkelte, og hvordan dette kan guide valg og handlinger under arbejdsløshed.
  4. Psykologisk Fleksibilitet: At udvikle evnen til at handle i overensstemmelse med egne værdier, selv når det er vanskeligt eller når man står over for indre modstand som negative tanker og følelser.
  5. Omstrukturering og Positive Selvdialoger: At omdanne negative, selvnedgørende tanker til mere positive og konstruktive tanker. Dette omfatter praksis med selvmedfølelse og positive selvdialoger.
  6. Realisme og Accept af Virkeligheden: At anerkende virkeligheden af arbejdsløsheden og arbejde ud fra den, samtidig med at man holder fast i håbet og mulighederne for fremtiden.
  7. Udforskning af Muligheder: At bruge situationen som en chance for at udforske nye muligheder, der måske bedre matcher individets værdier og interesser.
  8. Selvstyrke og Ansvarlighed: At anerkende, at man har et valg og et ansvar for, hvordan man reagerer på arbejdsløshed. Dette indebærer at tage aktivt ansvar for egen velvære og karriereretning.

Alt i alt inspiration til, hvordan du kan udvikle redskaber og strategier til at håndtere arbejdsløshed på en psykologisk fleksibel måde, der er i overensstemmelse med personlige værdier og mål, og fremmer en positiv tilgang til fremtiden.

Er du nysgerrig på selv at prøve en personlig ACT Matrix Coaching session, så kontakt mig her:

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar