Skamfølelser

Når det kommer til at håndtere skamfølelser, kan ACT Matrix Coaching have tre betydningsfulde virkninger:

  1. Accept af skam:

Coachingen støtter i at acceptere skam som en følelse, der er naturlig, men ikke definerende for ens værdi som person, hvilket kan mindske dens negative påvirkning.

  1. Tilstedeværelse og selvmedfølelse:

Ved at fremme tilstedeværelse og mindfulness hjælper ACT Matrix Coaching med at udvikle selvmedfølelse og forståelse, hvilket kan modvirke de negative virkninger af skam.

  1. Handling i tråd med værdier:

Coachingen fokuserer på at træffe handlinger, der er i overensstemmelse med personlige værdier, hvilket kan hjælpe med at reducere skamfølelsen ved at rette fokus mod meningsfulde og konstruktive handlinger.

Ny motivation og energi? – kom og vær med her:

https://www.crowdcast.io/c/u0kih15spi93

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort

ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

    #Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

    Skriv et svar