7 AHA-øjeblikke om håndtering af ADHD

7 AHA-øjeblikke om håndtering af ADHD:

  1. Skift af Perspektiv: Erkendelsen af at skifte fra et personligt perspektiv til et socialt kontekstperspektiv. Dette perspektivskift hjælper med at forstå hvordan social interaktion og miljø påvirker vores adfærd og oplevelser.
  2. Fælles Formål: Vigtigheden af at definere et fælles formål i sociale sammenhænge, som kan hjælpe med at lede gruppedynamikken og sikre, at alle arbejder mod et fælles mål.
  3. Distraherbarhed og ADHD: Identifikation af distraktion som en central udfordring for personer med ADHD, og hvordan denne tendens kan påvirke både social interaktion og evnen til at fuldføre opgaver.
  4. Ubehag ved Sociale Situationer: Indsigten i, hvordan sociale situationer kan skabe ubehag for personer med ADHD, og hvordan dette kan lede til undgåelsesadfærd eller forøgede distraktioner.
  5. Strategier til at Håndtere ADHD: Diskussion af forskellige strategier for at håndtere ADHD, inklusive medicin, men også betydningen af at finde ikke-medicinske metoder som at ændre adfærd eller indstilling.
  6. Selvaccept og Labels: Erkendelsen af, at få en diagnose eller ‘label’ kan være en lettelse for nogle, da det giver en forklaring på deres oplevelser og adfærd, men det er også vigtigt at overveje, hvordan man håndterer denne label og ikke lader den definere ens identitet.
  7. Ansvar for Egen Adfærd: AHA-øjeblikket omkring vigtigheden af at tage ansvar for sin egen adfærd og tanker, selv når det er udfordrende. Dette inkluderer at blive nysgerrig på ens eget indre liv og at søge efter konstruktive måder at håndtere distraktioner og socialt ubehag på.

Disse indsigter understreger vigtigheden af selvrefleksion, social forståelse, og proaktivitet i håndteringen af ADHD.

Se ACT Matrix sessionen her:

https://www.crowdcast.io/c/chvpxyqug1lc

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar