Hvordan opnår jeg en bedre trivsel i min hverdag

Bedre trivsel handler om en individuel og kompleks balance mellem de 4 elementer: Søvn, psykologisk fleksibilitet, ernæring og bevægelse.

Når det gælder om at få disse elementer til at fungere optimalt for din trivsel , kan sværhedsgraden i at ændre vaner og adfærd variere for hver person, men generelt set kunne listen fra sværest til nemmest se sådan ud:

 1. Søvn: Mange kæmper med at få kvalitetssøvn, enten på grund af stress, livsstil eller sundhedsproblemer som søvnapnø.
 2. Psykologisk fleksisbilitet: At opretholde en positiv og sund mental tilstand kan være udfordrende, især i stressende perioder eller for dem, der kæmper med psykiske lidelser.
 3. Ernæring: At følge en sund og balanceret kost kræver disciplin og kan være udfordrende pga. tid, økonomi, og adgang til sunde fødevarer.
 4. Bevægelse: Selvom det kan være udfordrende at integrere regelmæssig fysisk aktivitet i en travl hverdag, er det ofte mere håndgribeligt og nemmere at implementere end de andre elementer.

Hos os ARACA® – det handler om dig.™ hjælper vi med at øge menneskers #psykologiskefleksibilitet bl.a. ved hjælp af ACT Matrix coaching inden for ICF’s etiske rammer, som gør den svære opgave med at ændre mentale vaner og den afledte adfærd meget lettere for vores klienter.

Som du ser af tabellen hænger din trivsel sammen af alle 4 elementer – der er kun både og. Men når starter din indsats, og dermed dit fokus og dine mål og ønsker for din adfærdsændring, kan det være vigtige at starte med det der er mest vigtigt og virker i din kontekst.

Fra tabellen ovenfor, som kombinerer de 4 sundheds og trivselselementer som søvn, ernæring, bevægelse og psykologisk fleksibilitet, kan følgende vigtige mønstre uddrages:

 1. Balancen Mellem Flere Faktorer er Nøglen til Sundhed: Tabellen fremhæver, at sundhed og velvære er multifacetterede og afhænger af en balance mellem flere livsstilsfaktorer. Ingen enkelt faktor kan stå alene; de arbejder i samspil med hinanden.
 2. Søvn er Fundamentalt: Søvn er konsekvent rangeret højt på listen, hvilket understreger dens fundamentale rolle for energiniveau, generel sundhed, forebyggelse af stress og udbrændthed samt psykologisk velvære.
 3. Psykologisk Fleksibilitet er Vigtig for Stresshåndtering: Evnen til at tilpasse sig, håndtere stress og forholde sig fleksibelt til udfordringer er nøglen til at forebygge stress og udbrændthed.
 4. Ernæring og Fysisk Aktivitet er Væsentlige for Sundhed: God ernæring og regelmæssig fysisk aktivitet er afgørende for både fysisk energi og mental velvære.
 5. Samspillet Mellem Fysisk og Mental Sundhed: Tabellen illustrerer, hvordan fysisk sundhed (gennem søvn, ernæring, og bevægelse) og mental sundhed (gennem psykologisk fleksibilitet) er dybt forbundet og påvirker hinanden.

Disse mønstre understreger vigtigheden af en holistisk tilgang til sundhed og trivsel, hvor både fysiske og mentale aspekter får opmærksomhed.

Hvis du vil læse mere om forskningen bag, kan vi anbefale disse kilder, der dækker de centrale temaer i tabellen og tilbyder en dybere forståelse for temaerne, men de repræsenterer ikke en direkte kildehenvisning for den specifikke opstilling og rangordning i tabellen.:

 1. Søvn:
 • Walker, Matthew. “Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams.” Explains the importance of sleep for health, energy, and psychological well-being.
 1. Ernæring:
 • Harvard T.H. Chan School of Public Health. “Nutrition Source.” Provides evidence-based guidance on healthy eating for energy and overall health.
 1. Bevægelse/Fysisk Aktivitet:
 • Warburton, Darren E.R., et al. “Health benefits of physical activity: the evidence.” Canadian Medical Association Journal, discusses the wide-ranging benefits of physical activity.
 1. Psykologisk Fleksibilitet:
 • Hayes, Steven C., et al. “Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes.” Behaviour Research and Therapy, outlines the principles of psychological flexibility and its role in mental health.
 1. Forebyggelse af Stress/Udbrændthed:
 • Maslach, Christina, and Michael P. Leiter. “Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry.” The World Journal of Biological Psychiatry, discusses factors contributing to stress and burnout and strategies for prevention.
 1. Generel Trivsel/Glæde og Velvære:
 • Seligman, Martin E.P. “Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being.” Offers insights into the factors that contribute to well-being and happiness.

Hvis du vil vide mere omkring hvordan vi kan hjælpe dig med at forebygge stress og udbrændthed og opnå mere glæde og velvære i din hverdag, så kan du kontakte os her:

Kontakt os

♥️ Livet elsker dig

ARACA® – det handler om dig.™

Skriv et svar