USIKKER?

USIKKER?

Når det handler om at håndtere følelser af usikkerhed, kan ACT Matrix Coaching have tre væsentlige virkninger:

  1. Accept af usikkerhed:
    Coachingen støtter i accept af usikkerheden som en naturlig del af livet og hjælper med at reducere dens negative påvirkning ved at lære teknikker til at navigere gennem den.
  2. Fokus på personlige værdier:
    Ved at rette opmærksomheden mod personlige værdier og mål, hjælper ACT Matrix Coaching med at skabe retning og handleplaner, hvilket kan reducere følelsen af usikkerhed.
  3. Øget psykologisk fleksibilitet:
    Coachingen styrker evnen til at tilpasse sig usikre situationer, hvilket kan mindske følelsen af overvældelse og give redskaber til at håndtere usikkerhed mere konstruktivt.

Kom og vær med på tirsdag online her:

https://www.crowdcast.io/c/u3yvs8i28xry

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar