OM AT VÆLGE SIG SELV

OM AT VÆLGE SIG SELV

Fra vores virke som coaches ved vi at selvindsigtsrejsen er en process som vi faciliterer med dem af vores klienter der føler de har glemt sig selv på livsrejsen.

Men hvem er jeg?

Hvem er mit selv?

Og hvordan vælger jeg så mig selv.

Her tyr vi til Søren Kirkegaards definition af processen:

Et af Søren Kierkegaards mest berømte citater om forholdet til sig selv findes i hans værk “Sygdommen til Døden”. Heri beskriver han selvet som følger:

“Selvet er en relation, der forholder sig til sig selv, eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv; selvet er ikke forholdet men at forholdet forholder sig til sig selv.”

Dette citat understreger Kierkegaards syn på selvet som en proces eller en aktivitet snarere end en statisk ting. Selvet er ifølge Kierkegaard noget, der konstant er i bevægelse og udvikling, og det er gennem denne proces af selvrefleksion og -forholdelse, at en person kan komme til at forstå og realisere sit sande selv.

I dette citat lægger Kierkegaard vægt på, at selvet ikke blot er et forhold mellem forskellige aspekter (såsom krop og sjæl, eller det individuelle og det universelle), men at det afgørende element er, hvordan individet aktivt forholder sig til disse aspekter og til sig selv i processen. Dette er kernen i hans eksistentielle filosofi, hvor selvforståelse og personlig ansvarlighed er centrale temaer.

Denne frigørelsesprocess, hvor vi kigger på os selv fra et helikopterperspektiv, og “bliver digtet” indefra og ud, er den coaching og refleksionsprocess vi har sat i struktur og faciliterer med simple værktøjer sammen med de af vores klienter der interesserer sig for dette.

Kontakt mig her hvis det også er noget for dig:

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar