Hvordan håndterer jeg mine skyldfølelser?

Hvordan håndterer jeg min skyldfølelser?

Når det kommer til at håndtere skyldfølelser, kan ACT Matrix Coaching have tre betydningsfulde virkninger:

  1. Accept af skyld:

Coachingen støtter i at acceptere skyldfølelser som en naturlig reaktion på begivenheder eller handlinger, hvilket kan mindske deres negative påvirkning på selvværdet.

  1. Tilstedeværelse og selvforsoning:

Ved at fremme tilstedeværelse og mindfulness hjælper ACT Matrix Coaching med at opbygge selvforsoning og forståelse, hvilket kan mindske de skadelige virkninger af skyldfølelser.

  1. Handling i overensstemmelse med værdier:

Coachingen fokuserer på at træffe handlinger, der er i overensstemmelse med personlige værdier, hvilket kan hjælpe med at reducere skyldfølelserne ved at rette fokus mod positive og meningsfulde handlinger.

Ny motivation og energi? – kom og vær med on-line her på tirsdag 19.30-20.00 :

https://www.crowdcast.io/c/cv82av143tzr

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort

  • ICF og ACT Matrix Coach
    ARACA® – det handler om dig.™
#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar