7 AHA-øjeblikke om Elisabeths dilemma om tilgivelse

Her er en kortere opsummering af de syv AHA-øjeblikke i ACT Matrix-sessionen omkring Elisabeths dilemma:

Dilemma: Skal jeg tilgive en person der har såret mig dybt?

  1. Følelsesmæssig anerkendelse: Deltagerne identificerer og diskuterer følelser som sorg, vrede og mindreværd, hvilket skaber en grundlag for videre samtale.
  2. Formål og sammenhæng: Sessionen definerer et fælles formål, hvilket inkluderer at assistere deltageren med at håndtere et dilemma omkring tilgivelse og indre fred.
  3. Indre konflikter og ubehag: Deltagerne udforsker og verbaliserer de indre konflikter og ubehag de oplever, hvilket bidrager til en dybere forståelse af personlige grænser.
  4. Balance mellem tilgivelse og selvrespekt: Der reflekteres over kampen mellem ønsket om tilgivelse og behovet for at bevare selvrespekt.
  5. Alternativer til konfrontation: Forskellige strategier for at håndtere konflikten uden direkte konfrontation diskuteres, herunder at ignorere personen eller søge ekstern bekræftelse.
  6. Beslutning om at give slip: Erkendelsen af, at holde fast i negative følelser er en byrde, fører til overvejelser om fordelene ved at give slip.
  7. Selvstændighed og respektfuld kommunikation: Der understreges en tilgang til selvrespekt og uafhængighed, uden at være afhængig af andre for godkendelse eller lykke.

Se hele sessionen her:

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® – det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching

Skriv et svar